Search
Close this search box.

Disclaimer

De informatie op deze pagina (disclaimer) heeft betrekking op de website van Harm Jagerman. Deze website is bereikbaar via www.harmjagerman.com/harmjagerman.com of een gelijkwaardig domein dat naar dit domein verwijst. 

Iedereen die deze website bezoekt wordt geacht de informatie op deze pagina gelezen te hebben. Het bezoek van de website of het doorgaan met het bekijken van de website houdt in dat de bezoeker akkoord gaat met deze disclaimer. Er is geen aparte handeling nodig die dit akkoord bekrachtigd of bevestigd.

Naamsvermelding

In deze disclaimer wordt gesproken over de beheerder. Dat is de eigenaar van deze website, te weten Harm Jagerman. Zie hiervoor de informatie op de pagina Colofon.

Auteursrecht

Voor alle afbeeldingen op deze website geldt dat deze vallen onder het auteursrecht. Het betreft reguliere intellectuele eigendommen, welke niet overdraagbaar zijn in welke vorm dan ook. Uitzondering hierop zijn de afbeeldingen die vallen onder vrije afbeeldingen. Deze zijn in de berichten en op de pagina’s te herkennen aan de vermelding van de bronnen (Pixabay, Unsplash, Wikipedia etc.).

Alle teksten vallen eveneens onder het auteursrecht. Ook deze mogen dus – net zoals de afbeeldingen – niet overgenomen worden zonder toestemming in welke vorm dan ook.

Zorgvuldigheid

De beheerder heeft getracht alle rechthebbenden de vernoemen of vermelden. Is er sprake van een inbreuk op auteursrecht of een vermeend inbreuk op auteursrecht, neem dan contact op via de pagina met contactopties of via het e-mailadres [email protected].

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voort kan vloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit is ook van toepassing als het gaat om een eventueel technisch probleem.

Het ontvangen van informatie via de website, social mediakanalen of via e-mail zorgt er niet voor dat er automatisch sprake is van een relatie tussen de beheerder en de bezoeker van de website, het social media kanaal of de afzender van de e-mail.

Op deze website zijn links opgenomen naar websites van derden. De beheerder heeft deze links tijdens en na het publiceren gecontroleerd. De eventuele beschikbaarheid of de correcte werking in een later stadium valt niet onder de verantwoordelijkheid van beheerder. Schade die hieruit voortvloeit, kan niet aanvaardt worden door de beheerder van deze website.