Oordeelonthouding (disclaimer)

De volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.harmjagerman.com). Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht de informatie op deze pagina gelezen te hebben en de disclaimer te aanvaarden.

Gebruik van informatie

De beheerder van deze website, Harm Jagerman, streeft ernaar om de website te voorzien van de juiste en actuele informatie. De informatie op de website is dan ook met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er informatie te vinden is, die mogelijk niet geheel correct is of verouderd is. De beheerder staat daarom niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan daarom niet beschouwd worden als een vervanging van juridisch advies.

Er kunnen aan de gegevens op deze website geen rechten worden ontleend. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, de website zelf of het eventueel niet correct functioneren van de website.


Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de beheerder en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De beheerder van deze website garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de beheerder te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De beheerder heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De beheerder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van de beheerder zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de beheerder daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.