Search
Close this search box.

Privacyverklaring

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Harm Jagerman, bereikbaar via:

Of een gelijkwaardig domein waar vandaan verwezen wordt. 

De eigenaar van dit domein is tevens beheerder en verantwoordelijke. In deze privacyverklaring wordt gebruik gemaakt van beheerder als omschrijving. 

Verantwoordelijke

Harm Jagerman
Rijnegommerstraat 28
2382XB Zoeterwoude
KvK: 50509616
Btw: NL002057857B55

Gevoelige informatie

De beheerder verwerkt bepaalde gevoelige informatie en heeft zich ten doel gesteld om deze informatie op een zorgvuldige manier te verwerken en beschermen. Deze informatie komt op verschillende manieren tot de beheerder. Dit zijn:

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de beheerder deze gegevens verwerkt en beschermd. Deze verklaring kan niet als ‘los’ onderdeel beschouwd worden, zonder de cookieverklaring en de disclaimer van de website

Website

De volgende persoonlijke gegevens kunnen verzameld worden via de website:

Deze gegevens worden gebruikt tijdens de volgende handelingen op de website: 

Formulieren voor feedback

Om ervoor te zorgen dat de formulieren voor feedback op de website op een juiste manier gebruikt worden, is het ook hiervoor noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verzamelen. De feedback wordt niet alleen opgeslagen in een beveiligde e-mailomgeving. De feedback wordt ook opgeslagen in de beveiligde database van deze website.

Cookies op deze website

Deze website maakt, net zoals iedere andere website, gebruik van cookies. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens opgeslagen kunnen worden. Tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Op deze pagina lees je meer over de gebruikte cookies (cookieverklaring).

Zoals je op de eerder genoemde pagina kunt lezen, bestaat er een mogelijkheid om bepaalde cookies te weigeren. Sommige functies op de website werken mogelijk dan niet goed. Een aantal cookies (functionele cookies) moeten altijd aanvaard worden. 

Er wordt gebruik gemaakt van cloudoplossingen voor het opslaan van gegevens. Uit oogpunt van veiligheid worden deze gegevens niet openbaar gemaakt via deze algemene voorwaarden. Op aanvraag zijn deze gegevens opvraagbaar. Wel is het zo dat er geen invoegtoepassingen actief gebruikt worden waarmee gegevens actief gedeeld worden met derde partijen voor deze cloudoplossingen.

Cookies van derde partijen

Omdat er functies gebruikt worden op deze website die afkomstig zijn van andere aanbieders, kan het voorkomen dat deze aanbieders cookies plaatsen. Dit kan gevolgen hebben en welke gevolgen dit precies zijn is afhankelijk van het soort cookies dat geplaatst wordt. Een voorbeeld hiervan zijn de berichten van de beheerder met embedded inhoud. Dat gaat dan bijvoorbeeld om externe video’s, afbeeldingen of berichten van social media. De inhoud is dus afkomstig van een andere locatie, alleen je hoeft de locatie niet te bezoeken. Toch kan dit er dus voor zorgen dat er cookies van deze externe partijen achtergelaten worden of dat je juist cookies moet accepteren, wil je de inhoud bekijken. 

Denk dan aan tracking cookies, waarmee derden je interactie met de ingesloten inhoud kunnen monitoren (inclusief de interactie met de ingesloten inhoud wanneer je geen account hebt voor deze website/platform of niet bent ingelogd). 

Analytische cookies

Om ervoor te zorgen dat de beheerder in staat is om te inzage te hebben wie de website bezoekt, hoe populair berichten zijn en wat er precies gaande is met betrekking tot de beveiliging van de website, worden zogeheten analytische gegevens verzameld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Analytics en Burst Statistics. De privacyverklaring van Google Analytics is beschikbaar via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Deze diensten zorgen ervoor dat er cookies achtergelaten worden. Je kunt deze optie afwijzen.

Omdat berichten en afbeeldingen van de beheerder gedeeld mogen worden via social media, worden cookies geplaatst door de platformen waarvan het mogelijk is om de inhoud van de website de delen. Op deze pagina staat precies vermeld welke cookies geplaatst worden.

Nieuwsbrieven

De beheerder kan voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik maken van standaard e-mails of een daarvoor bestemd systeem voor het versturen van nieuwsbrieven. In dit laatste geval zal de dienstverlener hiervoor eerst toestemming moeten vragen voor het toevoegen van de geadresseerde de lijst met te versturen e-mailadressen. Dit omdat er sprake is van het versturen van e-mails via een extern systeem. Dit systeem is Mailchimp. Nadere informatie over de privacyverklaring van deze organisatie: https://www.intuit.com/privacy/statement.

 

Welk doel?

Het is afhankelijk van de gegevens die opgeslagen worden wat het doel is. In sommige gevallen is het opslaan van gegevens nodig voor beveiliging van de website, in andere gevallen is het noodzakelijk om op een redelijke/normale manier te communiceren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van e-mailverkeer (website formulieren). 

  • Verstuurde e-mail formulieren.
  • Het versturen van nieuwsbrieven (alleen ná toestemming). 
  • Als bewijsvoering voor officiële diensten, waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst (alleen wanneer relevant). 


De beheerder biedt de mogelijkheid aan om vrijblijvend gebruik te maken van nieuwsbrieven. Dit is geen verplichting. Het gaat hier om een extra service. De aanmelding vindt plaats op vrijwillige basis. Aanmelding wordt voorgesteld, niet afgedwongen. Afmelding is mogelijk op ieder gewenst moment. Wel zal een eerste keer gevraagd worden of de klant/opdrachtgever gebruik wenst te maken van dit (vrijblijvende) aanbod. De nieuwsbrieven worden gratis aangeboden via het platform dat de beheerder op dat moment geschikt acht om te gebruiken.

Met wie wordt je data gedeeld?

De beheerder zelf deelt geen data (of gegevens) met derden. Wat andere websites of platforms doen, dat is afhankelijk van de manier waarop men met je data omgaat. Daarom is het goed om te bekijken welke cookies er geplaatst worden. Dat doe je via deze pagina.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Recht van inzage

Het is mogelijk om een verzoek te doen om te zien wat de beheerder van je verzamelde aan gegevens. Dit is een verzoek tot inzage. Dit valt onder het recht van inzage. Een dergelijk verzoek motiveer je en hiervoor stuur je dit verzoek via e-mail samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waarvan de privacygevoelige delen onleesbaar zijn gemaakt) naar [email protected]. Het is vervolgens aan de dienstverlener om te beslissen of je verzoek ingewilligd kan worden of niet. 

Intrekken toestemming

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en er bestaat de mogelijkheid om de toestemming voor bepaalde persoonlijke gegevens in te trekken. Echter, bepaalde persoonlijke gegevens kunnen of mogen niet verwijderd worden. Dan gaat het om gegevens die wettelijk gezien bewaard moeten worden. Denk hierbij aan financiële gegevens of gegevens die een bepaalde bewaartermijn hebben.

Bewaren reacties (website)

Laat je een reactie achter, dan worden deze gegevens bewaard totdat je besluit om de reactie te verwijderen of totdat je vraagt aan de beheerders om deze reactie te verwijderen. De gegevens worden in principe dus niet voorzien van een bewaartermijn.

Verzending van gegevens naar derde partijen

Hoewel privacy een belangrijke waarde is voor de beheerder, ontkomt deze er niet aan om bepaalde platforms en bepaalde diensten te gebruiken die een eigen beleid hanteren als het gaat om privacy. De beheerder kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. 

In de regel geldt dat dit afhankelijk is van de gekozen instellingen voor het accepteren van cookies. 

De beheerder deelt geen gegevens met derde partijen ‘los’ van de website, behalve wanneer het gaat om juridische procedures. Hiervoor is meer beschreven in de algemene voorwaarden (gedeelte notice-and-take-down). 

Er geldt voor sommige gegevens een wettelijke bewaartermijn. Ook uit het oogpunt van beveiliging kunnen bepaalde gegevens niet zomaar verwijderd worden. 

Dataportabiliteit

Het is afhankelijk van de casus, het proces of het specifieke ‘geval’ wat er precies met je data gebeurt. Dit is belangrijk als het gaat om dataportabiliteit. Met andere woorden: waar ‘blijven’  je persoonlijke gegevens. Op welke locatie worden deze opgeslagen? 

Uit oogpunt van veiligheid kunnen hiervoor geen inhoudelijke locaties genoemd worden. Wel is ervoor gekozen om gebruik te maken van diensten van Microsoft en Google. Dit houdt in dat de gegevens zowel binnen als buiten de Europese Unie opgeslagen worden. Per situatie wordt een onderscheid en een afweging gemaakt waar de gegevens opgeslagen worden. 

Wanneer het om de website gaat is het goed om te weten dat deze aangeboden wordt via servers die zich op het Europese continent en binnen de Europese Unie bevinden. 

Welke gegevens?

Om welke gegevens het precies gaat staat beschreven in het verwerkingsregister.

Recht op verwijderen gegevens

Het verzoek voor het verwijderen van gegevens, waarvoor eerst een motivatie gedaan wordt via een verzoek tot inzage van gegevens, kan verstuurd worden via [email protected]. Omdat de kopie van het ideniteitsbewijs direct na behandeling van het verzoek (digitaal) vernietigd is, zal dit nieuwe verzoek opnieuw voorzien moeten worden van een digitale kopie van een identiteitsbewijs. Zorg er dan ook voor dat de privacygevoelige delen onleesbaar zijn gemaakt. 

Recht van bezwaar

Hoewel een dergelijke situatie onlogisch is (omdat de dienstverlener dit niet toepast; het gebruik van persoonsgegevens in een specifieke situatie), bestaat er altijd een mogelijkheid om een verzoek tot het gebruik maken van het recht van bezwaar in te dienen. Hiervoor is een motivatie, inclusief een digitale kopie van een identiteitsbewijs (zorg ervoor dat de privacygevoelige delen van het identiteitsbewijs niet zichtbaar zijn) noodzakelijk. 

Beveiliging van data

De dienstverlener doet er alles aan om de data optimaal te beveiligen. Dit geldt voor de website, boekhoudpakket, cloudoplossingen en toegang tot betaalplatforms. De dienstverlener zal alle inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de beveiliging in stand gehouden zal worden. Echter, hiervoor kunnen geen garanties afgegeven worden. Zie hiervoor de algemene voorwaarden op dit punt (inspanningsverplichting en gedeelte schade, force majeur). 

Genomen beveiligingsmaatregelen

Het is onmogelijk om de genomen beveiligingsmaatregelen uitvoerig te bespreken. Ze voldoen aan de binnen de sector geldende standaarden en de middelen die hiervoor gebruikt of ingezet worden, gelden als leidend of kwalitatief hoogwaardig. 

Procedure datalek

Er is een aparte procedure beschikbaar, mocht er sprake zijn van een datalek. Deze procedure is beschikbaar via deze link

Intellectueel eigendom

De website van de beheerder en al het beschikbaar gestelde materiaal in woord en beeld valt onder het auteursrecht. Het intellectueel eigendom behoort toe aan de dienstverlener, tenzij anders is aangegeven.

Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, mogen deze gegevens niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf in welke vorm dan ook openbaar gemaakt worden. Ook wordt er geen toestemming verleend voor het aanpassen of modificeren voor hetgeen dat beschikbaar is gesteld of aangeboden wordt in welke vorm dan ook.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Voor elke productie die niet toebehoort aan de dienstverlener geldt dat deze vallen onder het intellectueel eigendom van de originele maker. Tenzij er sprake is van andere afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever, zal het auteursrecht voor producties in welke vorm dan ook op websites van opdrachtgevers en digitale uitingen van opdrachtgevers toebehoren aan de opdrachtgevers, niet aan de dienstverlener. Hierbij aangetekend dat er sprake is van een herleidbaarheid van het intellectueel eigendom. Inbreuk op auteursrecht is altijd terug te voeren op de opdrachtgever, niet de beheerder.

Inbreuk auteursrechten

Tenzij anders is vermeld op de website zijn alle rechten voorbehouden. Er wordt geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming inhoudsdelen/inhoudsdelen van de website in welke vorm dan ook te gebruiken, kopiëren, reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden of op te nemen in enig elektronisch medium dan ook. Uitgezonder hierop zijn uitingen op social media, waarbij de diensten en producten van Harm Jagerman (eigenaar en beheerder) op een positieve manier worden benoemd.

Iedere inbreuk op auteursrechten en intellectueel eigendom van materiaal dat toebehoort aan Harm Jagerman/De Goede Huisvader, is reden voor de ondernemer om een factuur te versturen voor een bedrag van € 250,- per dag met een maximum van € 7.500,- Hierna zal de claim overgedragen worden aan een gespecialiseerde organisatie, voor verdere juridische stappen.

Diensten of producten die gebruikt worden met als doel informatie te delen zorgt er niet automatisch voor dat dit de mening onderschrijft van dienstverlener. De mening, opvatting of de expressie hoeft mogelijkerwijs niet door de dienstverlener gedeeld of onderschreven te worden.

Schadeclaims

De beheerder/eigenaar is niet verantwoordelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit een incorrecte weergave op websites van derden waar naar wordt verwezen. Een link of verwijzing houdt niet altijd of niet automatisch in dat de inhoud ervan onderschreven wordt of gesteund wordt. Ook kunnen geen rechten ontleend worden aan een eventuele verwijzing naar een website of weblocatie, zelfs wanneer hier schade uit voortkomt. Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van de website. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2023. Deze verklaring wijkt op enige punten af van de privacyverklaring van De Goede Huisvader.