Search
Close this search box.

Een uitzending over omvolking

In de uitzending van Ongehoord Nederland kwam maandag 10 mei de term ‘omvolking’ voorbij. In de uitzending werd gewaarschuwd voor de bedreiging van de Europese identiteit. Deze schrijvende huisvader vindt daar wel wat van.

De uitzendingen van Ongehoord Nederland zijn veelbesproken uitzendingen. Met regelmaat komen ze voorbij via de socials. Kort door de bocht: de uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door jou en mij, mits je in Nederland belastingplichtig bent. Dit houdt in dat er op de nationale televisie ruimte gegeven wordt aan een ‘tegengeluid.’ Dat kan een goed idee zijn. Het ruimte geven aan meningen is nu eenmaal onderdeel van de vrijheid van pers en zorgt ervoor dat mensen gebruik kunnen maken van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Omvolking

Wanneer je als programmamaker gasten uitnodigt uit een bepaalde hoek van de politieke arena en hier eigenlijk alleen maar aandacht aan besteed is het een ander verhaal. Zeker wanneer je een van de gasten de ruimte geeft om te praten over ‘omvolking.’ Dit woord wordt geassocieerd met de NSDAP (nazi’s).

Omvolkung

Het woord omvolking is afkomstig van het Duitse woord Omvolkung. Hoewel dit woord al bestond voordat de NSDAP in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht werd, volgde een dankbare acceptatie van dit woord door deze partij. Vooral in de jaren dertig werd de Duitse bevolking veelvuldig gewaarschuwd voor omvolking.

Bij omvolking gaat het erom dat een etnische homogeniteit bedreigd zou worden door invloeden van buitenaf. In dit geval gaat het dus om immigranten van buiten de Europese Unie. Deze immigranten vormen volgens de aanhangers van de theorie van omvolking een bedreiging voor de samenleving, de waarden en normen en er zou sprake zijn van een overname van de samenleving of maatschappij. Daarmee zou een einde komen aan iets dat men beschouwt als ‘meer’ of ‘beter.’

Calimero

Allerlei doemscenario’s kwamen voorbij tijdens de uitzending. Het is alleen niet de eerste keer dat gewaarschuwd wordt hiervoor. Telkens weer volgt een conclusie dat het praten hierover ervoor zorgt dat men aangevallen wordt. Dat men te maken krijgt met een tegenreactie en deze niet terecht is. Die tegenreactie is er. Dat is de koppeling die dan gemaakt wordt met discriminatie en racisme. Naar mijn idee een terechte koppeling. Er wordt immers onderscheid gemaakt op basis van ras, geloof, politieke voorkeur, seksuele voorkeur of seksuele identiteit. Doe je dat, dan zeg je eigenlijk dat een land ‘op slot’ moet. Door vervolgens bewust een term te gebruiken die verwijst naar de meest donkere dagen van de Europese geschiedenis plaatsten de studiogasten de ontwikkelingen in een bepaalde context. Het aannemen van de slachtofferrol daarna is niet nieuw. Dit is eerder gedaan. Vergelijk het een beetje met Calimero.


Zei Calimero niet dat het zo gemeen was? Zij waren groter en Calimero was klein. Het enige verschil is dat in dit geval ‘klein’ denkt groot te zijn. Een omroep als Ongehoord Nederland doet het voorkomen alsof zij de geluiden laten horen van een groep die zich niet gehoord voelt en dat deze groep best groot is.

Huisvader

Als huisvader kan ik die rol ook aannemen. Ik kan vertellen dat het niet klopt en de groep huisvaders veel groter is. Dat doe ik niet, omdat ik weet dat het niet zo is. Natuurlijk, er mag wat veranderen. Emancipatie is iets dat meer aandacht mag verdienen. Er moeten nog belangrijke beslissingen genomen worden. Of dat nu gaat om vrouwenemancipatie, emancipatie van bevolkingsgroepen of emancipatie van LGBTQIA+.

Door iedere keer dezelfde groepen in de vorm van wisselende personen uit te nodigen maakt dit het niet onafhankelijk. Sterker nog, daarmee zorg je ervoor dat de boodschap telkens herhaald wordt. Het is een boodschap die niet in alle gevallen gebaseerd is op gelijkheid of verdraagzaamheid. Zelfs niet wanneer je deze boodschap laat uitspreken door iemand in pak of iemand die er ‘leuk’ uitziet.

Waarom?

Het wordt een heel ander verhaal wanneer je ruimbaan geeft aan allerlei wilde theorieën. Complottheorieën dus. Dat deze theorieën vervolgens gepresenteerd worden als de waarheid of iets dat we niet zouden mogen weten. Dat zorgt eigenlijk maar voor een belangrijke vraag: Waarom wordt dit uitgezonden via de NPO. Ons publiek omroepbestel?

Die vraag is niet gelijk aan het verbieden of beperken van het vrije woord. Ook is de vraag niet gelijk aan het beperken van vrijheid. We hebben dankzij wetten en regels vrijheid. En ja, er is genoeg mis in dit land. Het idee dat ik dit kan schrijven, zonder represailles door de overheid, zegt genoeg (denk ik).

Dit soort uitzendingen voegt weinig toe. Het leidt tot alleen maar meer vragen en zelfs wrijving. Iets dat geen goed idee is. Mag daarmee niets meer worden gezegd? Nee. Mits je geen wetten en (fatsoens)regels overtreedt kan dat en mag dat. Naar mijn idee wordt daar aan voorbij gegaan door de makers van dit programma.

Verboden

Zeg ik daarmee dat de uitzendingen verboden moeten worden? Dat zeg ik niet. Het zou de makers sieren om, wanneer het gaat om het presenteren van een tegengeluid, ook een aandacht te besteden aan de meningen van anderen dan de bekende opties. Verder te kijken dan alleen de politieke partijen die al uitgenodigd zijn. Maar misschien belangrijker: goed te kijken naar de feiten. Niet naar zogenaamde feiten. Wellicht komt het dan wel goed met dit alles. Is dat niet het geval, misschien zou er dan nog eens goed nagedacht mogen worden of dit alles thuishoort in iets dat we als belastingplichtige allemaal betalen.

Bron afbeelding: Unsplash.

Ook interessant

240 miljoen pc's?

240 miljoen pc’s?

Volgens een berekening van Canalys zouden 240 miljoen pc’s na 2025 verdwijnen op de afvalberg. De ondersteuning door Microsoft van Windows 10

Lees verder »

Interessant artikel?

Is dit een waardevol of interessant artikel? Betuig je steun dan door dit artikel te delen via social media of ga een stap verder. Door een kopje koffie voor me te kopen! Dat doe je via de onderstaande optie.

Alvast bedankt!