Search
Close this search box.

Intersekse Bewustwordingsdag

Datum

zaterdag 26 oktober 2024

Tijd

Hele dag

Locatie

Wereldwijd
Wanneer: jaarlijks, 26 oktober.

Intersekse Bewustwordingsdag (Engels: Intersex Day Awareness Day) is een jaarlijks terugkerende dag die plaatsvindt op 26 oktober en een dag waarop de aandacht wordt gevestigd op intersekse personen wereldwijd. De dag behoort samen met de Intersekse Solidariteitsdag (8 november) tot Intersekse Dag.

2003

De oorsprong van deze dag gaat terug tot aan 2003. Toen werd er voor het eerst gesproken over een eigen dag voor intersekse personen. Een dag die in het teken moest staan bewustwording en solidariteit. Die bewustwording was nodig, omdat de buitenwereld intersekse niet begreep. De komst van internet eind jaren negentig had ervoor gezorgd dat mensen van over de gehele wereld met elkaar in contact kwamen en zo met elkaar problemen konden bespreken waar ze tegenaan liepen. Alleen bleef dat waar ze tegenaan liepen beperkt tot hun eigen groep. Het grootste deel van de wereldbevolking wist niet van de problemen waarmee intersekse personen te maken hadden.

Niet veel veranderd

Helaas is er in de jaren die volgden niet veel veranderd op sommige punten. Nog altijd worden intersekse personen niet begrepen. Een groot deel van de wereld begrijpt niet hoe het is om een leven te leiden dat niet past binnen de ‘hokjes’ die ‘standaard’ zijn. De wereld is bekend met non-binaire personen, transgender personen en andere genderidentiteiten die afwijken van wat men beschouwt als ‘standaard.’ Wanneer je bedenkt dat het zelfs met de acceptatie van deze personen soms erbarmelijk gesteld is, dan moet je bedenken dat het -als het om acceptatie gaat van intersekse personen- soms net zo erg gesteld is. Soms zelfs erger. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen medische ingrepen die men moet ondergaan. Vooroordelen die men maakt of beslissingen die men neemt op basis van wat men denkt te zien of wil zien.

Niet ‘raar’, niet ‘vreemd’

Intersekse personen zijn niet ‘raar.’ Intersekse personen zijn niet ‘vreemd.’ Toch worden ze door sommige mensen als zodanig gezien en krijgen ze een behandeling die daarop is gebaseerd. Discriminatie en uitsluiting zijn het gevolg.

Een dag als vandaag vestigt de aandacht op de intersekse gemeenschap wereldwijd en dat is nog steeds hard nodig. Zelfs na alle beloften van wereldleiders, regeringen en overheidsinstanties. Het is nog altijd niet wat het moet zijn. De dag waarop dit wel het geval is, mag je beschouwen als een feestdag. Zolang dit niet het geval is, mag je deze dag beschouwen als hard nodig. Vandaar dus dat het op 26 oktober de dag is waarop de aandacht wordt gevestigd op de intersekse gemeenschap wereldwijd. Dat niet alleen.

Fourteen Days of Intersex

In de periode tussen 26 oktober en 8 november, dus Intersekse Solidariteitsdag, zijn het de veertien dagen die we kennen als de Fourteen Days of Intersex. In het Nederlands dus: Veertien Dagen van Intersekse. Als sluitstuk dus een dag waarop je solidariteit kunt tonen met de intersekse gemeenschap.

Waarom 26 oktober?

De keuze voor 26 oktober is verklaarbaar. Op die dag in 1996 vond er een demonstratie plaats buiten het congrescentrum waar de American Academie for Pediatrics (AAP) een congres hield. De Intersex Society of North America hield samen met de toenmalige organisatie Transexual Menace een protestdemonstratie om aandacht te vragen voor de rechten van intersekse personen. Later zou men verklaren dat het geen demonstratie was, maar dat men vanaf de kant van de AAP op een zeer onvriendelijke manier werd ontvangen, waardoor het alsnog een protest werd. Zo zou Riki Wilchins namens de twee organisaties een redevoering houden, die uiteindelijk niet eens is doorgegaan. In die redevoering zou Wilchins ingaan op de nadelige gevolgen voor intersekse personen van gedwongen operaties.

Aan de wieg van de herdenkingsdag die we nu kennen stonden in 2003 Betsy Driver en Emy Koyama. Vanaf 2015 werden zowel de Intersekse Solidariteitsdag, ook wel bekend als Interseks Herdenkingsdag (Intersex Day of Remembrance) samengevoegd op een website onder de naam Intersex Day. Deze website is hier te vinden.

Meer informatie

Tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:zaterdag 26 oktober 2024
  • Tijd: Hele dag
Categorie