Search
Close this search box.

Oudejaarsavond

Datum

dinsdag 31 december 2024

Tijd

18:00 - 18:00

Locatie

Wereldwijd
Wanneer: jaarlijks, de avond van 31 december.

Voordat het nieuwe jaar begint neemt men afscheid van het oude jaar op Oudejaarsavond. Deze avond volgt voor de jaarwisseling, voor Nieuwjaarsnacht en Nieuwjaarsdag. Deze dag is de laatste dag van het jaar en daarmee is dit dus de laatste avond van het jaar.

Oudejaarsdag of Oudejaarsavond?

Het is maar net wat je belangrijker vindt: een dag of een avond. Eigenlijk hoort het allemaal bij elkaar, want het gaat om Oud en Nieuw. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Daar horen allemaal gebruiken en tradities bij. Die zijn soms veel minder oud dan dat we denken. Daarnaast is het per land verschillend hoe de dag of avond wordt doorgebracht, al ligt de focus in de meeste gevallen wel op de avond.

Het is niet ongebruikelijk dat er activiteiten georganiseerd worden die in het teken staan van de jaarwisseling. Dit kunnen culturele of religieuze activiteiten zijn. Denk bijvoorbeeld aan concerten of kerkdiensten. Niet iedereen kiest ervoor om deze te bezoeken. Anderen kiezen ervoor om juist thuis te blijven en daar familieleden of vrienden te ontmoeten. Dat geldt niet voor iedereen. Voor sommigen is dit juist een moment om te kiezen voor een moment van reflectie en bewust te kiezen voor rust, in aanloop naar de jaarwisseling.

Dan zijn er nog zij die geen andere keuze hebben. Gedwongen bijvoorbeeld door omstandigheden, waardoor ze alleen zijn. Ook dat komt voor, net zoals op andere feestdagen. Dat geldt ook voor personen in de samenleving die het moeilijk hebben. Op die speciale dagen worden voor die personen initiatieven opgezet, zodat ze niet alleen hoeven te zijn.

Vuurwerk

Oudejaarsavond begint rond zes uur en eindigt met de jaarwisseling om twaalf uur. Daarna begint de Nieuwjaarsnacht. In Nederland, waar op sommige plaatsen geen vuurwerkverbod geldt en op andere plaatsen wel, is het soms lastig in te schatten of het al twaalf uur is. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vuurwerk dat afgestoken wordt, ruim voor twaalf uur.

Vuurwerk
Vuurwerk. Bron: Unsplash.

Vuurwerk en de jaarwisseling zijn in Nederland met elkaar verbonden. Dat is nog geen oude traditie. Dat er in Nederland vuurwerk werd afgestoken is iets anders dan de traditie om dit tijdens de jaarwisseling te doen. In de jaren zestig en begin jaren zeventig was het nog de gewoonte dat de overheden verantwoordelijk waren voor vuurwerkshows. Later besloten burgers dit zelf te doen. In 1980 kwam er regulering, zodat er beperkingen golden als het om geluidsoverlast ging. Je mag dus spreken van een vrij jong traditie.

Silvesteravond

Een andere naam voor deze avond is Silvesteravond. Dat is een verwijzing naar de heilige die vereerd wordt op deze dag. Het gaat om paus Silvester I of Sint-Silvester, van wie we alleen de sterfdatum kennen. Dat was 31 december 335. Hij was tussen 314 en 335 paus van de katholieke kerk. Wat hem bekend maakte was het bekeren van keizer Constantijn (ook wel bekend als Constantijn de Grote). Constantijn, voluit Flavius Valerius Aurelius Constantinus (27 februari 273 / 280 – 22 mei 337) was keizer van dat gedeelte van het Romeinse Rijk dat later zou uitgroeien tot het Byzantijnse Rijk of Byzantium.

Paus Silvester
Paus Silvester.
Bron: Wikimedia Commons.

Over Constantijn werd gezegd dat hij in een visioen te horen kreeg dat hij zich moest bekeren tot het christendom (het “Visioen van Constantijn”) in 312. Dit deed hij, kort voor de Slag bij de Milvische Brug. Op basis van een verordening een jaar later, werden de vervolgingen van christenen gestopt (Edict van Milaan) en volgden herstelbetalingen. Daarna ging hij zich persoonlijk bemoeien met kerkelijke aangelegenheden tijdens de concilies van Arles (314) en Nicea (325) en dit bracht hem in conflict met de kerk. Dat kwam omdat hij geleid werd door zijn eigen agenda. Liever zag hij dat de kerk meer onder zijn controle kwam te staan, dan onder controle van een kerkelijk leider in Rome. Zeker wanneer je bedenkt dat het Constantijn was die uiteindelijk besloot zijn hof te verplaatsen van Rome naar wat we nu kennen als de stad Istanbul. Destijds was dat Byzantion. Deze stad zou later naar hem vernoemd worden en de naam Constantinopel dragen. In 359 werd dit de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk. Dat was nadat Constantijn was overleden. Silvester was inmiddels ook overleden.

Constantijn de Grote.
Constantijn de Grote. Deze mozaïek afbeelding is te vinden in de Haga Sofia in Istanbul. Ooit was dit een kerk, nu is dit een moskee. Bron afbeelding: Wikimedia Commons.

Sint-Silvester is de patroonheilige van goede oogst, huisdieren en het nieuwe jaar. Hij speelde volgens de legende een belangrijke rol in een beslissing die Constantijn genomen zou hebben. Beter gezegd, niet zou hebben genomen. Hierbij zou hij geleden hebben aan lepra en de enige oplossing volgens hem was te baden in kinderbloed. Petrus en Palus (twee heiligen) zouden aan hem verschenen zijn en hem gesommeerd hebben om met Silvester te praten. Dat deed hij en na het dopen door de paus genas hij. Constantijn gaf de paus een paleis en geschenken als dank. Door deze gebeurtenissen kreeg Silvester de status van heilige binnen de kerk.

Tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:dinsdag 31 december 2024
  • Tijd: 12:00 - 12:00
Categorie