Fact checking

De kans dat je op deze pagina terechtgekomen omdat je een link gevolgd hebt naar deze website is groot. Het artikel waar je naar zocht is niet meer te vinden via deze website.

Onder mijn eigen naam (Harm Jagerman) presenteerde ik tot aan mei 2022 diensten op het gebied van fact checking. Ik heb besloten deze activiteiten onder te brengen in een apart project. Naar verwachting zal dit project later dit jaar (2022) gepresenteerd worden.

Andere diensten

Inderdaad, ook fact checking behoort tot mijn dienstenpakket. Wil je meer te weten komen over de andere diensten, dan vewijs ik je naar de pagina met Diensten.